Daňové zákony v roku 2019

unikátna publikácia, v ktorej nájdete úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2019 • obsahuje aj postupy účtovania - jednoduché a podvojné účtovníctvo • publikácia je určená všetkým, ktorí sa potrebujú rýchlo a bezpečne orientovať v daňových zákonoch • ocenia ju ľudia pracujúci na daňových či obecných úradoch, daňové a finančné poradkyne a poradcovia, podnikateľky a podnikatelia, živnostníci, ba dokonca aj študenti • daňové zákony sú spracované tak, že tučným písmom (aj tučným kurzívovým písmom) sú zvýraznené tie ich časti, ktoré nadobudli účinnosť od začiatku roka 2019 alebo v jeho priebehu • tie časti daňových zákonov, ktoré platili iba do konca roka 2018, sú zasa uverejnené obyčajným kurzívovým (nakloneným) písmom • vďaka takémuto spracovaniu možno napríklad uverejnený text zákona o dani z príjmov využiť nielen pri plánovaní postupu a riešení situácií vzniknutých až v priebehu roku 2019, ale rovnako ho možno využiť aj pri príprave daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, ktoré treba vo všeobecnosti podať najneskôr do 31. marca 2019

Objednávacie číslo: 756450EK

unikátna publikácia, v ktorej nájdete úplné znenie všetkých daňových zákonov platných na Slovensku v roku 2019 • obsahuje aj postupy účtovania - jednoduché a podvojné účtovníctvo • publikácia je určená všetkým, ktorí sa potrebujú rýchlo a bezpečne orientovať v daňových zákonoch • ocenia ju ľudia pracujúci na daňových či obecných úradoch, daňové a finančné poradkyne a poradcovia, podnikateľky a podnikatelia, živnostníci, ba dokonca aj študenti • daňové zákony sú spracované tak, že tučným písmom (aj tučným kurzívovým písmom) sú zvýraznené tie ich časti, ktoré nadobudli účinnosť od začiatku roka 2019 alebo v jeho priebehu • tie časti daňových zákonov, ktoré platili iba do konca roka 2018, sú zasa uverejnené obyčajným kurzívovým (nakloneným) písmom • vďaka takémuto spracovaniu možno napríklad uverejnený text zákona o dani z príjmov využiť nielen pri plánovaní postupu a riešení situácií vzniknutých až v priebehu roku 2019, ale rovnako ho možno využiť aj pri príprave daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018, ktoré treba vo všeobecnosti podať najneskôr do 31. marca 2019

Objednávacie číslo: 756450EK

Tovar je na sklade.
Expedujeme v priebehu 2 až 5 pracovných dní.
4,99 €
bez DPH
Možno kúpiť minimálne 1 ks tovaru.